Kancelaria Notarialna

O kancelarii

Serdecznie witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej, którą prowadzę w Bydgoszczy od 2008 roku.

Miło mi gościć Państwa i mam nadzieję, że znajdziecie Państwo na stronie wszystkie poszukiwane informacje. W razie pytań lub wątpliwości zapraszam także do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mam nadzieję, że spotkamy się w kancelarii, abyśmy mogli fachowo i profesjonalnie pomóc Państwu w załatwieniu Waszych spraw.

Zapraszam, notariusz Alicja Lehmann

SPRZEDAŻ, ZAMIANA

gruntów, domów, mieszkań

Umowy i statuty spółek

kapitałowych i osobowych

Protokoły

zgromadzeń wspólników

Testamenty

Akty poświadczenia dziedziczenia, odrzucenie lub przyjęcie spadku

Darowizna

gruntów, domów, mieszkań

Poświadczenia dokumentów

odpisy, wypisy i wyciągi z dokumentów

Usługi

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi stosownymi przepisami prawa. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Akt Poświadczenia Dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testament), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Co do zasady czynności notarialnych dokonuje się w siedzibie Kancelarii, ale jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:

1.

Sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy, w tym:

- sprzedaży,

- darowizny,

- spółek prawa handlowego,

- dożywocia,

- majątkowe małżeńskie,

- ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,

- zamiany,

- zniesienia współwłasności,

- o podział majątku wspólnego,

- o dział spadku.

2.

Sporządzanie testamentów

3.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

4.

Sporządzanie poświadczeń:

- dokumentów,

- daty,

- pozostawania przy życiu.

5.

Sporządzanie protestów weksli i czeków.

Ponadto oferujemy

Profesjonalną pomoc w przygotowaniu oświadczeń, porozumień i ugód, którym strony chcą nadać formę notarialną.

SPORZĄDZANIE

Umów i protokołów

Przechowywanie

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Porady

W zakresie czynności notarialnych

CONSENSUS FACIT LEGEM

Zgoda tworzy prawo

Koszty

Notariusz, za wykonywane czynności, pobiera wynagrodzenie, którego stawka określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Ponadto notariusz, przy dokonywanej czynności, pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

Taksa notarialna


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn


Stan prawny załączonych dokumentów na dzień 25.03.2020 r.

Dane kontaktowe

Adres

ul. Ignacego Paderewskiego 12/3

85-075 Bydgoszcz

Telefony

Tel. kom. 729 919 159

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 9:00 - 16:00

Inne dni i terminy po telefonicznym umówieniu.